Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Luotu: 2.6.2022.

Päivitetty 3.6.2022

 

Rekisterinpitäjä

Päijän Boats Oy, Koneharjunkatu 1, 15850 Lahti.

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Antti Mäkelä, +358 405838952, antti@paijanboats.com

 

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 

Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötiedoilla tarkoittaan kaikkia
tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan ihmiseen liittyviä tietoja.
Esimerkiksi nimesi ja osoitteesi ovat sinuun liittyviä henkilötietoja,
samoin kun sinuun liitettävissä olevat tiedot ostoksistasi.

Tunnistettavissa olevana pidetään
ihmistä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa nimen,
henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnisteen taikka yhden tai
useamman hänelle tunnusomaisen tekijän perustella.

Mitä tietoa keräämme?

Päijän käsittelee henkilötietoja,
jotta toimintaa ja asiakaskokemusta voidaan kehittää, tuotteiden ja
palveluiden myyntiä, sekä kalusteiden tilauksia voidaan käsitellä ja
toimittaa niihin liittyvä tietoa ja palveluja asiakkaille niin
myymälässä kuin digitaalisesti.

Keräämme henkilötietoja suoraan
sinulta, kun ostat tuotteitamme ja palveluitamme jonkin myyntikanavamme
kautta. Esimerkiksi ostotapahtuman aikana keräämme asiakkaan nimi- ja
osoitetietoja, jotta voimme toimittaa ostokset oikeaan osoitteeseen.

Asiakkaan perustietoja voivat olla:

- Etu- ja sukunimi

- Osoitetiedot ja tarvittavat yhteystiedot kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite

- Arvo tai ammatti, kiinnostus-, harraste- ja muut vastaavat tiedot

- Markkinoinnin lupa- ja kieltotiedot

- Yrityksen- tai yhteisön nimi ml. yhteyshenkilö, tarvittavat tunniste- ja osoitetiedot

Asiakkuus-, palvelu- ja viestintätietoja:

Keräämme asiakkuuteen liittyviä
tarpeellisia tietoja, kuten asiointi-, tilaus-, tuote-, osto-, hinta-,
etu-, tarjous-, toimitus-, laskutus-, perintä-, tyytyväisyys-,
reklamaatio tietoja.

Keräämme myös eri palveluissa ja
kanavissa tapahtuvan viestinnän, markkinoinnin ja palvelu- ja
sisältökäytön käyttö- ja asiointitietoja.

Voimme kerätä henkilötietoja
evästeiden avulla Päijänin digitaalisissa palveluissa. Käytämme
evästeitä digitaalisten palveluidemme toiminnallisuuksien
varmistamiseksi sekä analysointi-, personointi, – ja
markkinointitarkoituksiin. 

Huomaathan, että paijanboatscom
sivustoilla voi olla linkkejä muiden yhtiöiden sivuille tai palveluihin,
joilla on Päijänistä erilliset, omat tietosuojakäytäntönsä. Tällaisissa
tilanteissa suosittelemme tutustumaan kyseessä olevien kolmansien
osapuolten tietosuojakäytäntöihin.

Mihin ja miten käytämme tietoja?

Päijän käyttää henkilötietoja
voidaksemme tarjota sinulle kiinnostavia palveluita ja tuotteita. Meidän
on voitava olla yhteydessä sinuun yhteystietojen avulla, mikäli
tuotteidemme ostamiseen ja toimittamiseen tarvitaan tarkennuksia. Voimme
tallentaa yhteystietosi, tilaustietosi ja tietoja asiakkuutesi
liittyvistä palvelutapahtumista voidaksemme tarjota juuri sinulle
sopivaa palvelua.

Päijän pyrkii kehittämään ja
ylläpitämään toimintaansa liittyviä henkilötietoja huolellisesti.
Henkilötietoja käsitellään mm. tilastollisin ja muin menetelmin. Näin
pyritään kohdentamaan sisältöjä ja toimintaa asiakkaille mahdollisimman
kiinnostavaksi ja parempaa asiakaskokemusta tuottavaksi. Tähän liittyviä
käsittelytarkoituksia ovat liiketoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja
seuranta sekä eri kanavissa tapahtuva asiakkuuden ja asioinnin
hoitaminen, jatkuva analysointi mukaan lukien kohdennetut palvelu-,
viestintä-, markkinointi-, asiakastyytyväiskysely- ja muut vastaavat
toimenpiteet. Kun ilmoittaudut tapahtumiimme, käsittelemme
osallistujalistoja, jotta saisit parasta palvelua. Tämä pätee myös
markkinointitarkoitusiin järjestettyihin kilpailuihin ja arvontoihin.

Oikeutetun edun perusteella, käytämme
antamiasi yhteystietoja asiakasviestintään, mm. kehittääksemme
tuotteita ja palveluitamme, keräämme asiakaspalautteita
asiakastyytyväisyyskyselyissä. Voimme käyttää henkilö-, yhteys- ja
ostotietoja osana palveluamme myös tarjotaksemme sinulle parempaa
asiakaspalvelua. Voimme myös lähettää sinulle ostoosi liittyen
sähköpostia, jossa kerromme muista sinua mahdollisesti kiinnostavista
palveluista ja tuotteistamme.

Kutsumme myös asiakkaitamme
osallistumaan asiakasyhteisöihimme. Voimme myös ottaa yhteyttä
valikoituun tai rajoitettuun asiakasryhmään testataksemme uusia
tuotteita ja palveluita.

Päijän käsittelee tietoja
ostotapahtumasi vaiheista käsitellessään asiakaspalautteita ja
korvausvaatimuksia. Näin haluamme varmistaa, että voimme käsitellä
kaikki tapaukset asianmukaisesti, ja että ymmärrämme, mitä on
tapahtunut. Tietojasi käytetään myös hyvitysten ja korvausvaatimusten
joutuisaan käsittelyyn.

Haluamme jatkuvasti parantaa
asiakaskokemustasi, sekä tehdä palveluistamme ajankohtaisempia ja
kiinnostavampia. Siksi voimme tarjota personoituja palveluita
segmentoimalla asiakkaita. Näin voimme palvella digitalisissa
kanavissamme esimerkiksi lisäpalveluita ja tuotteita, jotka voivat
kiinnostaa sinua.

Käsittelemme liiketoiminnan
edellyttämällä tavalla alihankkijoidemme, kumppaniemme ja toimittajiemme
yhteyshenkilöiden tietoja, kuten yhteystietoja ja muut tarpeelliset
tiedot liikesuhteiden hoitamiseksi.

Miten säilytämme ja suojaamme tietoja?

Tiedot ovat suojattuja
kulunvalvonnalla, ohjelmistollisesti, palomuurein, salasanoin ja muin
teknisin keinoin. Ainoastaan määrätyillä Päijänin ja sen toimeksiannosta
ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää
asiakkuuden hallintajärjestelmää. Järjestelmässä on eri käyttäjätasoja,
jolloin käyttäjä saa ylläpito- tai selausoikeuden ainoastaan käytön
kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin käyttäjällä on oma
käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen
yhteydessä. Käyttöoikeudet tietojen käsittelyyn myönnetään rajoitetusti
ja valvotusti työtehtävien perusteella. Käyttäjiä sitoo
vaitiolovelvollisuus.

Kenelle siirrämme henkilötietoja?

Tietoja voidaan siirtää tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

Päijän käyttää henkilötietojen
käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa
toteuttamisessa Päijänin lukuun toimivia alihankkijoita, esimerkiksi
rahoituslaitoksille laskutuksen toteuttamiseksi. Yhteistyökumppaneiden
ja alihankkijoiden kanssa Päijänillä on voimassa oleva sopimus tietojen
käsittelystä tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Yhteistyökumppanit eivät
siirrä henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan vain asiakkaan
suostumuksella siirtää Päijänin -yhteistyökumppaneille tai
alihankkijoille henkilötietolain puitteissa suoramarkkinointitarkoitusta
varten.

Tietoja voidaan siirtää asiaa
koskevan lainsäädännön mukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen
ulkopuolelle, jos Päijänin palvelun tekninen toteuttaminen sitä
edellyttää. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään
tietojen siirtoa koskevien tietosuojakäytänteiden täyttämistä. 

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Asiakastietoja voidaan säilyttää
maksimissaan viisi vuotta. Myös kirjanpidosta säädetyt lait velvoittavat
meidät pitämään kirjaa liiketoiminnastamme ja säilyttämään
kirjanpitomateriaalia laissa määritellyn ajan. Emme säilytä tietoja,
joita emme enää tarvitse.

Millaisia toimenpidepyyntöjä voi tehdä?

Voit käyttää rekisteröidyn oikeuksia ottamalla meihin yhteyttä osoitteeseen info@paijanboats.com tai Päijän Vene Ky, Koneharjunkatu 1, 15850 Lahti.

Pyyntö tehdään henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä. 

Tietojen tarkastaminen

Kerran vuodessa sinulla on oikeus
maksutta tarkastaa, mitä tietoja sinusta on Päijänin rekisteriin
tallennettu. Sinulla on oikeus pyytää kopio henkilötiedoistasi
osoitteesta info@paijanboats.com.
Toimitamme tiedot sinulle, paitsi jos meillä on laillinen syy olla
jakamatta tietoja kanssasi tai mikä tietojen antaminen loukkaisi
vakavasti sinun tai muiden oikeuksia.

Tietojen korjaaminen

Sinulla on oikeus oikaista tai
päivittää itseäsi koskevat virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot.
Oikaisupyynnön voit tehdä osoitteeseen info@paijanboats.com.

Tietojen poistaminen

Tietyissä tilanteissa sinulla on
oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme, kuten
vaikka silloin kun tietojasi ei tarvita enää, niihin tarkoituksiin
joihin niitä on kerätty. Tai jos tietojen käsittely on perustunut
yksinomaan suostumukseesi tai olet peruuttanut suostumuksesi. Poistamme
henkilötietosi viipymättä, ellei meillä ole laillista perustetta jatkaa
tietojesi käsittelyä tietosuojalainsäädännön nojalla.

Tietojen siirtäminen

Sinulla on oikeus saada meille itse
toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä tiedostomuodossa ja
siirtää tiedot itsenäisesti kolmannelle osapuolelle.

Automaattinen päätöksenteko

Asianomaisen tietoihin ei kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Tietojen käsittelyn vastustaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi
oikeutetun edun perusteella eli osana liiketoimintaamme harkittuamme,
ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa
sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä
henkilökohtaisiin syihin vedoten. poistamista tai käsittelyn
rajoittamista, jos pyyntösi odottaa ratkaisua.

Sinulla on oikeus, milloin tahansa
kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin, tai
tietojesi käyttö profilointiin. Voit lopettaa markkinointiviestien
tilaamisen ”peruuta uutiskirje” -linkistä.

Käsittelyn rajoittaminen

Sinulla on oikeus rajoittaa
henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, Päijän ei
pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon.
Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi
paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet
vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen
toimenpidepyyntöön.

Jos koet, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi oikein, voit ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen ja tehdä valituksen.