Registrering och dataskyddsförklaring

Skapat: 2 juni 2022.

Uppdaterat 3 juni 2022

Registrator

Päijän Boats Oy, Koneharjunkatu 1, 15850 Lahti.

Kontaktperson som ansvarar för registret

Antti Mäkelä, +358 405838952, antti@paijanboats. com

Registrets namn

Kundregister

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter avser all information som är relaterad till en
identifierad eller identifierbar person.
Till exempel är ditt namn och din adress personuppgifter relaterade till dig,
liksom information om dina köp som kan kopplas till dig.

Identifierbar anses vara
en person vars namn direkt eller indirekt kan identifieras, på grundval av ett personligt ID, platsinformation, onlineidentifierare eller en eller
fler karakteristiska faktorer.

Vilken information samlar vi in?

Päijän behandlar personuppgifter,
så att verksamhet och kundupplevelse kan utvecklas, försäljning av produkter och
tjänster, samt eftersom beställningar på möbler kan behandlas och relaterad information och tjänster levereras till kunder både
i butiken och digitalt.

Vi samlar in personuppgifter direkt
från dig när du köper våra produkter och tjänster via någon av våra försäljningskanaler. Vid till exempel en köptransaktion samlar vi in ​​kundens namn och
adressinformation så att vi kan leverera köpen till rätt adress.

Kundens grundläggande information kan vara:

- Efternamn

- Adressinformation och nödvändig kontaktinformation såsom telefonnummer och e-postadress

- Värde eller yrke, intressen, hobbyer och annan liknande information

- Information om marknadsföringstillstånd och förbud

- Företags- eller enhetsnamn, inkl. kontaktperson, nödvändig identifierings- och adressinformation

Kund-, service- och kommunikationsdata:

Vi samlar in kundrelaterad
nödvändig information, som t.ex. transaktion, beställning, produkt, köp, pris,
förmån, erbjudande, leverans, fakturering, insamling, tillfredsställelse,
klagomålsinformation.

Vi samlar även in användnings- och transaktionsdata för kommunikation, marknadsföring och service och
innehållsanvändning i olika tjänster och
kanaler.

Vi kan samla in personuppgifter
med hjälp av cookies i Päijäns digitala tjänster. Vi använder
cookies för att
säkra funktionaliteten hos våra digitala tjänster och för analys, personalisering och
marknadsföringsändamål.

Observera att paijanboatscom
webbplatser kan ha länkar till sidor eller tjänster från andra företag,
som har sina egna sekretesspolicyer separat från Päijäni. I sådana
situationer rekommenderar vi att du bekantar dig med sekretesspolicyn för den tredje
parten i fråga.

Var och hur använder vi data?

Däjän använder personuppgifter
för att kunna erbjuda dig intressanta tjänster och produkter.Vi
måste kunna kontakta dig med hjälp av kontaktuppgifter, om
specifikationer behövs för köp och leverans av våra produkter. Vi kan
lagra dina kontaktuppgifter, beställningsinformation och information om din kunds
relaterade servicehändelser för att kunna erbjuda en tjänst
passar dig.

Päijän strävar efter att utveckla och
underhålla personuppgifter relaterade till sin verksamhet noggrant.
Personuppgifter behandlas t.ex. med statistiska och andra metoder. Det är så vi
försöker rikta innehåll och aktiviteter till kunder så
intressant som möjligt och att producera en bättre kundupplevelse. Relaterade
bearbetningsändamål inkluderar affärsplanering, utveckling och
övervakning samt kund- och transaktionshantering
i olika kanaler, kontinuerlig analys inklusive riktad service,
kommunikation, marknadsföring, kundnöjdhetsundersökningar - och andra liknande
åtgärder. När du anmäler dig till våra evenemang behandlar vi
deltagarlistorna för att ge dig bästa service. Detta gäller även
tävlingar och utlottningar som anordnas i marknadsföringssyfte.

Utifrån ett berättigat intresse använder vi
de kontaktuppgifter du uppger för kundkommunikation, t.ex. för att utveckla
våra produkter och tjänster samlar vi in ​​kundfeedback
i kundnöjdhetsundersökningar. Vi kan använda personlig, kontakt- och
köpinformation som en del av vår tjänst också för att ge dig bättre
kundservice. Vi kan också skicka ett
e-postmeddelande relaterat till ditt köp, där vi berättar om andra
tjänster och produkter som kan vara av intresse för dig.

Vi bjuder även in vår kunder att
delta i våra kundgemenskaper.Vi kan också kontakta en
utvald eller begränsad grupp av kunder för att testa nya
produkter och tjänster.

Päijän behandlar information om stadierna i din
köptransaktion när vi hanterar kund feedback och
ersättningsanspråk. Det är så vi vill säkerställa att vi kan hantera
alla ärenden ordentligt och att vi förstår vad som
har hänt. Din information används också för
nödvändig behandling av återbetalningar och ersättningsanspråk.

Vi vill ständigt förbättra din
kundupplevelse, samt göra våra tjänster mer uppdaterade datum och
intressant. Det är därför vi kan erbjuda personliga tjänster
genom att segmentera kunder. På så sätt kan vi i våra digitala
kanaler serva till exempel ytterligare tjänster och produkter som kan
vara av intresse för dig.

Vi behandlar kontaktuppgifterna till våra underleverantörer , partners och leverantörer
som krävs av verksamheten, såsom kontaktinformation och annan nödvändig
information för att hantera affärsrelationer.

Hur lagrar och skyddar vi data?

Data skyddas av
åtkomstkontroll, programvara , med brandväggar, lösenord och andra
tekniska medel. Endast utsedda anställda på Päijän och företag som agerar på uppdrag av Päijän
har rätt att använda
kundledningssystemet. Det finns olika användarnivåer i systemet,
så att användaren får underhålls- eller surfrättigheter endast till information som är nödvändig för användning
. Varje användare har sitt eget
användarnamn och lösenord, som krävs vid inloggning
.Åtkomsträtt för databehandling ges på ett begränsat
och övervakat sätt utifrån arbetsuppgifter. Användare är bundna av en
sekretessskyldighet.

Till vem överför vi personuppgifter?

Information kan överföras till behöriga myndigheter, t.ex. till exempel för att utreda missbruk.

Päijän använder underleverantörer som agerar på uppdrag av Päijän för tekniskt, kommersiellt eller operativt
genomförande av personuppgifter
bearbetningsuppgifter, till exempel
för att genomföra fakturering till finansinstitut. Med samarbetspartners
och underleverantörer har Päijäni ett giltigt avtal om
databehandling i enlighet med dataskyddsförordningen. Partnerna
överlåter inte personuppgifter till tredje part.

Information kan endast överföras till Päijänin-partners eller
underleverantörer inom ramen för personuppgiftslagen för direktmarknadsföringsändamål
med kundens
medgivande.

Data kan överföras
i enlighet med relevant lagstiftning
utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
om teknisk implementering av Päijäns tjänst kräver det. Samarbetspartners utanför EU måste
efterleva dataskyddspraxis angående dataöverföring.

Hur länge lagras data?

Kunddata kan lagras
i högst fem år. Bokföringslagar ålägger
oss också att föra register över vår affärsverksamhet och att hålla
bokföringsmaterial för den period som definieras i lag. Vi lagrar inte information
som vi inte längre behöver.

Vilken typ av åtgärdsförfrågningar kan göras?

Du kan använda uppgifterna ämnets rättigheter genom att kontakta oss på info@paijanboats.com eller Päijän Vene Ky, Koneharjunkatu 1, 15850 Lahti.

Förfrågan är görs med en personligt undertecknad skriftlig begäran.

Kontroll av information

En gång om året har du rätt
kostnadsfritt att kontrollera vilken information om dig som har varit
förvaras i Päijäns register. Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter
info@paijanboats.com.
Vi tillhandahåller uppgifterna till dig, såvida vi inte har en legitim anledning att
utan att dela information med dig eller vilket avslöjande av information skulle
allvarligt kränka dina rättigheter eller andras rättigheter.

Rättelse information

Du har rätt att korrigera eller
uppdatera felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig själv.
Du kan skicka en rättelsebegäran till adressen info@paijanboats.com.

Radering av data

I vissa situationer har du
rätten att be oss radera dina personuppgifter från våra system, såsom
även när dina uppgifter inte längre behövs, för de ändamål
där de har samlats in. Eller om databehandlingen har baserats
enbart på ditt samtycke eller om du har dragit tillbaka ditt samtycke. Vi kommer att radera
dina personuppgifter utan dröjsmål, såvida vi inte har en rättslig grund för att fortsätta
behandla dina uppgifter enligt dataskyddslagstiftningen.

Överföring av data

Du har rätt till den information du
tillhandahåller oss själv i ett vanligt förekommande elektroniskt filformat och
överför informationen oberoende till en tredje part.

Automatiskt beslutsfattande

Inget automatiskt beslutsfattande tillämpas på den registrerade.

Begränsning av behandling

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. När behandlingen är begränsad behandlar Päijän
huvudsakligen inte dina uppgifter annat än genom att lagra uppgifterna.
Du har denna rätt, till exempel när du bestrider
riktigheten av dina personuppgifter, om behandlingen är olaglig eller om du har
invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och du är väntar på svar på relevant
procedurbegäran.

Om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter korrekt kan du kontakta dataskyddsmyndigheten och lämna in ett klagomål.