Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Luotu: 2.6.2022.
Päivitetty 3.6.2022

 

Rekisterinpitäjä

Päijän Boats Oy, Koneharjunkatu 1, 15850 Lahti.

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Antti Mäkelä, +358 405838952, antti@paijanboats.com

 

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 

Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötiedoilla tarkoittaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan ihmiseen liittyviä tietoja. Esimerkiksi nimesi ja osoitteesi ovat sinuun liittyviä henkilötietoja, samoin kun sinuun liitettävissä olevat tiedot ostoksistasi.

Tunnistettavissa olevana pidetään ihmistä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnisteen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen tekijän perustella.

Mitä tietoa keräämme?

Päijän käsittelee henkilötietoja, jotta toimintaa ja asiakaskokemusta voidaan kehittää, tuotteiden ja palveluiden myyntiä, sekä kalusteiden tilauksia voidaan käsitellä ja toimittaa niihin liittyvä tietoa ja palveluja asiakkaille niin myymälässä kuin digitaalisesti.

Keräämme henkilötietoja suoraan sinulta, kun ostat tuotteitamme ja palveluitamme jonkin myyntikanavamme kautta. Esimerkiksi ostotapahtuman aikana keräämme asiakkaan nimi- ja osoitetietoja, jotta voimme toimittaa ostokset oikeaan osoitteeseen.

Asiakkaan perustietoja voivat olla:

- Etu- ja sukunimi
- Osoitetiedot ja tarvittavat yhteystiedot kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite
- Arvo tai ammatti, kiinnostus-, harraste- ja muut vastaavat tiedot
- Markkinoinnin lupa- ja kieltotiedot
- Yrityksen- tai yhteisön nimi ml. yhteyshenkilö, tarvittavat tunniste- ja osoitetiedot

Asiakkuus-, palvelu- ja viestintätietoja:

Keräämme asiakkuuteen liittyviä tarpeellisia tietoja, kuten asiointi-, tilaus-, tuote-, osto-, hinta-, etu-, tarjous-, toimitus-, laskutus-, perintä-, tyytyväisyys-, reklamaatio tietoja.

Keräämme myös eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän, markkinoinnin ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitietoja.

Voimme kerätä henkilötietoja evästeiden avulla Päijänin digitaalisissa palveluissa. Käytämme evästeitä digitaalisten palveluidemme toiminnallisuuksien varmistamiseksi sekä analysointi-, personointi, – ja markkinointitarkoituksiin. 

Huomaathan, että paijanboatscom sivustoilla voi olla linkkejä muiden yhtiöiden sivuille tai palveluihin, joilla on Päijänistä erilliset, omat tietosuojakäytäntönsä. Tällaisissa tilanteissa suosittelemme tutustumaan kyseessä olevien kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin.

Mihin ja miten käytämme tietoja?

Päijän käyttää henkilötietoja voidaksemme tarjota sinulle kiinnostavia palveluita ja tuotteita. Meidän on voitava olla yhteydessä sinuun yhteystietojen avulla, mikäli tuotteidemme ostamiseen ja toimittamiseen tarvitaan tarkennuksia. Voimme tallentaa yhteystietosi, tilaustietosi ja tietoja asiakkuutesi liittyvistä palvelutapahtumista voidaksemme tarjota juuri sinulle sopivaa palvelua.

Päijän pyrkii kehittämään ja ylläpitämään toimintaansa liittyviä henkilötietoja huolellisesti. Henkilötietoja käsitellään mm. tilastollisin ja muin menetelmin. Näin pyritään kohdentamaan sisältöjä ja toimintaa asiakkaille mahdollisimman kiinnostavaksi ja parempaa asiakaskokemusta tuottavaksi. Tähän liittyviä käsittelytarkoituksia ovat liiketoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja seuranta sekä eri kanavissa tapahtuva asiakkuuden ja asioinnin hoitaminen, jatkuva analysointi mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi-, asiakastyytyväiskysely- ja muut vastaavat toimenpiteet. Kun ilmoittaudut tapahtumiimme, käsittelemme osallistujalistoja, jotta saisit parasta palvelua. Tämä pätee myös markkinointitarkoitusiin järjestettyihin kilpailuihin ja arvontoihin.

Oikeutetun edun perusteella, käytämme antamiasi yhteystietoja asiakasviestintään, mm. kehittääksemme tuotteita ja palveluitamme, keräämme asiakaspalautteita asiakastyytyväisyyskyselyissä. Voimme käyttää henkilö-, yhteys- ja ostotietoja osana palveluamme myös tarjotaksemme sinulle parempaa asiakaspalvelua. Voimme myös lähettää sinulle ostoosi liittyen sähköpostia, jossa kerromme muista sinua mahdollisesti kiinnostavista palveluista ja tuotteistamme.

Kutsumme myös asiakkaitamme osallistumaan asiakasyhteisöihimme. Voimme myös ottaa yhteyttä valikoituun tai rajoitettuun asiakasryhmään testataksemme uusia tuotteita ja palveluita.

Päijän käsittelee tietoja ostotapahtumasi vaiheista käsitellessään asiakaspalautteita ja korvausvaatimuksia. Näin haluamme varmistaa, että voimme käsitellä kaikki tapaukset asianmukaisesti, ja että ymmärrämme, mitä on tapahtunut. Tietojasi käytetään myös hyvitysten ja korvausvaatimusten joutuisaan käsittelyyn.

Haluamme jatkuvasti parantaa asiakaskokemustasi, sekä tehdä palveluistamme ajankohtaisempia ja kiinnostavampia. Siksi voimme tarjota personoituja palveluita segmentoimalla asiakkaita. Näin voimme palvella digitalisissa kanavissamme esimerkiksi lisäpalveluita ja tuotteita, jotka voivat kiinnostaa sinua.

Käsittelemme liiketoiminnan edellyttämällä tavalla alihankkijoidemme, kumppaniemme ja toimittajiemme yhteyshenkilöiden tietoja, kuten yhteystietoja ja muut tarpeelliset tiedot liikesuhteiden hoitamiseksi.

Miten säilytämme ja suojaamme tietoja?

Tiedot ovat suojattuja kulunvalvonnalla, ohjelmistollisesti, palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Ainoastaan määrätyillä Päijänin ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakkuuden hallintajärjestelmää. Järjestelmässä on eri käyttäjätasoja, jolloin käyttäjä saa ylläpito- tai selausoikeuden ainoastaan käytön kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen yhteydessä. Käyttöoikeudet tietojen käsittelyyn myönnetään rajoitetusti ja valvotusti työtehtävien perusteella. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Kenelle siirrämme henkilötietoja?

Tietoja voidaan siirtää tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

Päijän käyttää henkilötietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa Päijänin lukuun toimivia alihankkijoita, esimerkiksi rahoituslaitoksille laskutuksen toteuttamiseksi. Yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa Päijänillä on voimassa oleva sopimus tietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Yhteistyökumppanit eivät siirrä henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan vain asiakkaan suostumuksella siirtää Päijänin -yhteistyökumppaneille tai alihankkijoille henkilötietolain puitteissa suoramarkkinointitarkoitusta varten.

Tietoja voidaan siirtää asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos Päijänin palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään tietojen siirtoa koskevien tietosuojakäytänteiden täyttämistä. 

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Asiakastietoja voidaan säilyttää maksimissaan viisi vuotta. Myös kirjanpidosta säädetyt lait velvoittavat meidät pitämään kirjaa liiketoiminnastamme ja säilyttämään kirjanpitomateriaalia laissa määritellyn ajan. Emme säilytä tietoja, joita emme enää tarvitse.

Millaisia toimenpidepyyntöjä voi tehdä?

Voit käyttää rekisteröidyn oikeuksia ottamalla meihin yhteyttä osoitteeseen info@paijanboats.com tai Päijän Vene Ky, Koneharjunkatu 1, 15850 Lahti.

Pyyntö tehdään henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä. 

Tietojen tarkastaminen

Kerran vuodessa sinulla on oikeus maksutta tarkastaa, mitä tietoja sinusta on Päijänin rekisteriin tallennettu. Sinulla on oikeus pyytää kopio henkilötiedoistasi osoitteesta info@paijanboats.com. Toimitamme tiedot sinulle, paitsi jos meillä on laillinen syy olla jakamatta tietoja kanssasi tai mikä tietojen antaminen loukkaisi vakavasti sinun tai muiden oikeuksia.

Tietojen korjaaminen

Sinulla on oikeus oikaista tai päivittää itseäsi koskevat virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot. Oikaisupyynnön voit tehdä osoitteeseen info@paijanboats.com.

Tietojen poistaminen

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme, kuten vaikka silloin kun tietojasi ei tarvita enää, niihin tarkoituksiin joihin niitä on kerätty. Tai jos tietojen käsittely on perustunut yksinomaan suostumukseesi tai olet peruuttanut suostumuksesi. Poistamme henkilötietosi viipymättä, ellei meillä ole laillista perustetta jatkaa tietojesi käsittelyä tietosuojalainsäädännön nojalla.

Tietojen siirtäminen

Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä tiedostomuodossa ja siirtää tiedot itsenäisesti kolmannelle osapuolelle.

Automaattinen päätöksenteko

Asianomaisen tietoihin ei kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Tietojen käsittelyn vastustaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella eli osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihin vedoten. poistamista tai käsittelyn rajoittamista, jos pyyntösi odottaa ratkaisua.

Sinulla on oikeus, milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin, tai tietojesi käyttö profilointiin. Voit lopettaa markkinointiviestien tilaamisen ”peruuta uutiskirje” -linkistä.

Käsittelyn rajoittaminen

Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, Päijän ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

Jos koet, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi oikein, voit ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen ja tehdä valituksen.

 


Koneharjunkatu 1
15850 Lahti

Asiakaspalvelu

+358 400 727333
info@paijanboats.com

Myynti

+358 400 727333
myynti@paijanboats.com

ULKOMAANKAUPPA

sales@paijanboats.com

Päijän-seura

Rekisteröi soutuveneesi ja liity käyttäjien omaan Päijän-seuraan. Saat pohjatulpan.


Päijän boats 2023 ©
crosschevron-down